NADZÓR

Oferujemy prowadzenie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego nad realizacją projektów zieleni.

Nadzór prowadzony jest przez wykwalifikowanego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni NOT